Workshops

We offer Dutch-language and English-language value engineering workshops on business modeling, value network design, process design and risk analysis for online business.

Waardegedreven digitale transformatie (Middagworkshop)

Onze benadering van de digitale transformatie is gebaseerd op het modelleren van het waardenetwerk dat nodig is om nieuwe technologie te gebruiken. Met e3valueTM  maakt u een model van het netwerk van partners dat nodig is om waarde aan de klant te leveren, en test het op winstgevendheid en gevoeligheid voor marktaannames. Met onze vrij beschikbare software kunt u ook fraude-scenarios genereren, en rangschikken op schade voor het slachtoffer en winstgevendheid voor de fraudeur. Hiermee kan het bedrijfsmodel robuuster gemaakt worden. Aan het eind van de middag heeft u een beter begrip van de leidende rol van bedrijfsmodellen in de digitale transformatie, en van technieken om winstgevende en robuuste bedrijfsmodellen voor nieuwe technologie te ontwerpen en te testen.

Meer informatie en registratie

Value-driven digital transformation (half-day workshop)

Learn how business modeling with e3valueTM allows you to keep in control of your digital transformation. In this half-day course, we show how to use value engineering to explore new business opportunities, assess their profitability and sensitivity to market assumptions. We show how to use our software to automatically generate and rank potential fraud scenarios, and discuss options to make your business model more robust. At the end of the afternoon you will have a better understanding of value-driven digital transformation, and of techniques to design and test profitable and robust business models for new technology.
Click here for more information and registration.

Business modeling with e3value (full-day workshop)

Learn how to make a map of your entire value network, explore the possibilities of new technology, design executable business models, use the 3value software to compute profitability and assess sensitivity to commercial assumptions, and to automatically generate and assess vulnerabilities to fraud.

Learn about the difference between business models and process models, how to map a business model to process models, and how to extract business models from existing process models.

Value-driven enterprise architecture design (full-day workshop)

Learn how a business model can be used to identify requirements on an IT infrastructure and how this can be mapped to an enterprise architecture. Learn to analyze existing enterprise architecture on their suitability for a business model.

 

Interested in an in-house version of a workshop? Contact us at +31 852 018 609 or at info@thevalueengineers.nl to find out what we can do for your company.